fbpx
parkering
Parkering

Mølle Parkering

Om parkering i Møllekvartalet

I Møllekvartalet kan du velge om du ønsker å kjøpe eller leie parkeringsplass, og dersom du ikke har behov for parkeringsplass trenger du ikke betale for den. Kjøp av parkeringsplass ligger som standard inkludert i leilighetspris. Dersom du ønsker et av de andre alternativene reduseres kjøpeprisen. Har du behov for flere parkeringsplasser kan du velge dette også, men det er begrenset mengde så her må du være rask. Snakk med eiendomsmegler for avklaring. Parkeringsplassene i Møllekvartalet eies og disponeres av selskapet Mølle Parkering AS.

Kjøpe ekstra parkeringsplass

Det er mulighet for kjøp av ekstra parkeringsplass i Møllekvartalet. Tilbudet er begrenset for tilleggsplass, konferer megler dersom det er aktuelt med kjøp av tilleggsplass. Pris per parkeringsplass er kr 400.000,–

Leie parkering

For de kjøpere som ønsker å enten disponere en ekstra parkeringsplass eller som ønsker å leie en parkeringsplass fremfor å kjøpe den er dette mulig i Møllekvartalet. Parkeringsplassene leies ut med kontrakter over 10 år og hele leiebeløpet betales på forskudd. Prisen for å leie parkeringsplass fast i 10 år er kr 200.000 inkl.mva.*

Tilrettelagt for El-bil

Parkeringsanlegget er tilrettelagt for lading av El-bil. Det betyr at du trygt og enkelt kan sette bilen din fra deg etter bruk og koble til lader. Anlegget som lader fordeler kapasiteten til de som trenger opplading og du betaler kun for ditt eget forbruk.

Velg ingen parkering

Dersom du ikke har behov for parkeringsplass reduseres leilighetsprisen med kr 300.000,–


* Årlig leiepris vil bli indeksregulert. Velger du leie i 10 år vil prisen stå fast gjennom kontraktsperioden.