fbpx

Møllekvartalet nabovarsel

Innledning

SV Betong AS er engasjert av Møllekvartalet AS som totalentreprenør for byggetrinn 1 av Møllekvartalet. Byggearbeidene er planlagt med oppstart av grunnarbeider i oktober 2019.

Første byggetrinn i Møllekvartalet går fra høyhuset som står i sørspissen av tomten til og med innkjøring til parkeringskjeller, som ligger omtrent i overgangen mellom Jærveien 12 og 14. I byggetrinn 1 er det 58 leiligheter og ca. 4400 kvm næring. Det arbeides fortløpende med å klargjøre videre byggetrinn i forhold til salg slik at prosjektet blir realisert fortløpende. Totalt skal det bygges ut 18.000 kvm innenfor Møllekvartalet.

Møllekvartalet er et stort byggeprosjekt og det er dermed utfordringer å gjennomføre dette midt i Sandnes sentrum. Møllekvartalet ønsker å gjennomføre prosjektet til minst mulig hinder for beboere, besøkende og næringsdrivende i nærområdet. Vi kan ikke skjule at dere kommer til å merke ringvirkninger av arbeidene, f.eks. gjennom støy, støv, vibrasjoner, e.l.

Tilbakemeldinger

Vi har utarbeidet en hjemmeside hvor det vil bli lagt ut informasjon fortløpende om byggeprosjektet, mollekvartalet.no/nabovarsel. Her kan dere følge med på fremdrift og viktige begivenheter i byggingen. Dersom dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger på byggearbeidene, kan dere gjøre dette ved å fylle ut kontaktskjema på denne siden. Vi vil da besvare henvendelsen så snart som mulig.

Arbeidstid/byggeplass

Byggeplass vil bli avsperret med byggegjerde og automatiske porter for å sikre området for uvedkommende. Arbeid vil pågå mellom mandag og lørdag.

Før arbeid igangsettes vil det bli utført kartlegging av nærliggende eiendommer med hensyn til å avdekke evt. forhold som kan bli påført av byggeprosessen. Videre vil det bli utsatt rystelsesmålere på nærliggende bygg. Dette gjøres for å ivareta deres interesser og sørge for at arbeider gjennomføres iht. gjeldende lover å regler.

Byggetid

Byggearbeidene starter i oktober 2019 og forventes ferdigstilt innen 1. kvartal 2022.

Om prosjektet

Møllekvartalet er Sandnes kanskje mest spennende boligprosjekt. Sentral beliggenhet i krysset mellom Jærveien og St. Olavs gate danner den starten på selve kvartalet, som totalt vil få 139 leiligheter og næring. Her blir det gode uteplasser, atriumsløsning med grønne lunger og mange muligheter. Leilighetene ligger i et veletablert boområde, bare få minutter fra bykjernen i Sandnes. De romslige tomtene i strøket gir hele området et parkmessig preg


Nyheter

Midlertidig stenging av kjørefelt i Jærveien uke 23
For å sikre arbeid med demontering av kran vil Jærveien være delvis stengt som følger; Mandag tas kranen ned, tirsdag t.o.m. onsdag sperres ett kjørefelt for …
Julehilsen fra Møllekvartalet
Vi takker for samarbeidet med entreprenører og naboer i 2020 og ser frem til å ferdigstille Møllekvartalet om ett år. Sjakten står nå i full høyde …
Tømmerarbeid er i gang på Bygårdene og Høyhuset
Tømmerarbeidet har startet, og det etableres tett bygg før nyttår i Bygård Jærveien 3 og 5. Høyhuset pågår for fult med betongarbeider hvor det skal stige …
Sommeren på Møllekvartalet – Status Juni 2020
På Møllekvartalet er nå betongarbeidet i kjeller og 1. etg ferdig, og arbeidet fortsetter med leilighetene i Jærveien 3 og 5 samt kommende næringsarealene i Høyhuset. …
Status Møllekvartalet april 2020
Tirsdag 24. mars ble bunnplaten til Bygårdene støpt på under 18 timer, den består av 1350 kubikk betong, 125 tonn stål og 11 km spennkabler. Etter …
Nabovarsel vedrørende arbeid på Møllekvartalet 24.03.2020 – 25.03.2020
På prosjekt Møllekvartalet vil vi den 24. mars utføre en storstøp av bunnplaten til de kommende bygårdene. Det vil derfor være økt trafikk av betongbiler i …

Tilbakemeldingsskjema