fbpx

Status Møllekvartalet april 2020

Tirsdag 24. mars ble bunnplaten til Bygårdene støpt på under 18 timer, den består av 1350 kubikk betong, 125 tonn stål og 11 km spennkabler.

Etter støp av bunnplaten har det blitt støpt en del vegger i den kommende parkeringskjelleren, allerede etter påske vil arbeidet med dekke over kjelleren starte.

Bunnplaten til Høyhuset støpes tirsdag 7. april. Etter påske vil arbeidet med sjakten startes, den vil stå ferdig i 55 m høyde til høsten.

Nabovarsel vedrørende arbeid på Møllekvartalet 24.03.2020 – 25.03.2020

På prosjekt Møllekvartalet vil vi den 24. mars utføre en storstøp av bunnplaten til de kommende bygårdene. Det vil derfor være økt trafikk av betongbiler i tidsrommet 04:00-23:00 den 24. Mars. Det vil være påfølgende nattarbeider mellom 23:00 den 24. mars til ca 06:00 den 25. mars i forbindelse med støpen.

SV Betong jobber for å utføre dette så effektivt og raskt som mulig, samt holde støynivået på byggeplassen nede så godt det lar seg gjøre.

Bakgrunn for utførelsen

Bunnplaten skal forme parkeringskjeller og er dermed plassert under terreng. For å sikre en vanntett kjeller må bunnplaten støpes i en omgang. Derfor må vi utføre en utstøpning av betong på ca 1350 kbm i en omgang. Betongfabrikken har kapasitet til 75 kbm per time og det er dermed anslått at utstøpningen vil vare i 18 timer. Vi har derfor valgt å starte tidlig slik at det mest støyende arbeidet er ferdig før kl 23:00. Etter utstøpning må betongen pusses og dette må utføres før betongen er ferdig herdet. Dette arbeidet må derfor påbegynnes etter kl 23:00 den 24. mars. Det er anslått at pussearbeidet er ferdig kl 06:00 den 25. mars.

Første støp på Møllekvartalet – Status februar 2020

Mens pelearbeidet pågår på Høyhuset har betongarbeiderne startet med de 4 heisgrubene som inngår i Bygårdene.

Mandag 17. februar ble første heisgrube støpt i bunnen av heissjakten i Jærveien 3. Bare bunnplaten i heisen veier 16,5 tonn

Begge heisgrubene i Jærveien vil stå ferdig ila uke 8, deretter vil arbeidet med bunnplaten starte.

Samtidig som betongarbeidet er godt igang monteres tårnkranen ved siden av Høyhuset denne uken. I første omgang vil det stå i 40 m høyde, for deretter å reises til 70 m høyde når Høyhuset kommer opp i høyden mot sommeren.

Møllekvartalet Status januar 2020

Mye skjer i Møllekvartalet siden sist status i desember.

Prefabrikkering av armering til fundamenter og vegger i kjeller nærmer seg ferdigstilt. Grunnentreprenør er godt i gang med montasje av stålkjerner i pelene som skal bære høyhuset som dere ser av kran oppstilt i tomten. Installasjon av armering starter uke 5. De neste ukene jobbes det med å ferdigstille pelarbeidet, slik SV Betong får full tilkomst til hele byggegropa.

Fremover når betongarbeidet er skikkelig i gang vil nettside oppdateres jevnlig ca hver 2-3 uke, og vil synes bedre for naboer at prosjektet skrider frem.

Som dere sikkert har fått med dere skjer det mye rundt nabolaget, Lyse legger fjernvarme i St Olav, Rådhusmarka er oppstartet m.m Fremover våren avholder Vegvesenet, Sandnes Kommune og prosjektene i nærheten møter månedlig for organisering av områdene samt planlegging.

Tårnkran skal etableres

Fundamentet til tårnkranen etableres i disse dager. Kranmontasje er planlagt oppstart før jul. I tillegg skal det rigges en mobilkran i januar for montasje av stålkjernene til bæring av Høyhuset. God jul fra prosjektgruppen i Møllekvartalet – SV Betong