fbpx

Møllekvartalet Status januar 2020

Mye skjer i Møllekvartalet siden sist status i desember.

Prefabrikkering av armering til fundamenter og vegger i kjeller nærmer seg ferdigstilt. Grunnentreprenør er godt i gang med montasje av stålkjerner i pelene som skal bære høyhuset som dere ser av kran oppstilt i tomten. Installasjon av armering starter uke 5. De neste ukene jobbes det med å ferdigstille pelarbeidet, slik SV Betong får full tilkomst til hele byggegropa.

Fremover når betongarbeidet er skikkelig i gang vil nettside oppdateres jevnlig ca hver 2-3 uke, og vil synes bedre for naboer at prosjektet skrider frem.

Som dere sikkert har fått med dere skjer det mye rundt nabolaget, Lyse legger fjernvarme i St Olav, Rådhusmarka er oppstartet m.m Fremover våren avholder Vegvesenet, Sandnes Kommune og prosjektene i nærheten møter månedlig for organisering av områdene samt planlegging.

Tårnkran skal etableres

Fundamentet til tårnkranen etableres i disse dager. Kranmontasje er planlagt oppstart før jul. I tillegg skal det rigges en mobilkran i januar for montasje av stålkjernene til bæring av Høyhuset. God jul fra prosjektgruppen i Møllekvartalet – SV Betong