fbpx

Tømmerarbeid er i gang på Bygårdene og Høyhuset

Tømmerarbeidet har startet, og det etableres tett bygg før nyttår i Bygård Jærveien 3 og 5. Høyhuset pågår for fult med betongarbeider hvor det skal stige ca 2,5 etasjer i månedene frem mot mars 2021.

Teglfasader på bygårdene har planlagt oppstart desember 2020 og sink på taket gjennomføres så snart bygget er tett.