fbpx

Nabovarsel vedrørende arbeid på Møllekvartalet 24.03.2020 – 25.03.2020

På prosjekt Møllekvartalet vil vi den 24. mars utføre en storstøp av bunnplaten til de kommende bygårdene. Det vil derfor være økt trafikk av betongbiler i tidsrommet 04:00-23:00 den 24. Mars. Det vil være påfølgende nattarbeider mellom 23:00 den 24. mars til ca 06:00 den 25. mars i forbindelse med støpen.

SV Betong jobber for å utføre dette så effektivt og raskt som mulig, samt holde støynivået på byggeplassen nede så godt det lar seg gjøre.

Bakgrunn for utførelsen

Bunnplaten skal forme parkeringskjeller og er dermed plassert under terreng. For å sikre en vanntett kjeller må bunnplaten støpes i en omgang. Derfor må vi utføre en utstøpning av betong på ca 1350 kbm i en omgang. Betongfabrikken har kapasitet til 75 kbm per time og det er dermed anslått at utstøpningen vil vare i 18 timer. Vi har derfor valgt å starte tidlig slik at det mest støyende arbeidet er ferdig før kl 23:00. Etter utstøpning må betongen pusses og dette må utføres før betongen er ferdig herdet. Dette arbeidet må derfor påbegynnes etter kl 23:00 den 24. mars. Det er anslått at pussearbeidet er ferdig kl 06:00 den 25. mars.